niekas
vieni niekai
Ехал из Москвы в Киев, нашёл у себя в плейере песню. Задумался.

По ритму все претензии к авторам, в оригинале он такой же.


Mia amo estas nura kviet',
Vi vane timis ĝin.
Al mi sufiĉis via ridet',
Sufiĉis vidi vin.

Kaj se denove foriris vi al
Via malĉasta vag',
Al mi sufiĉis ke sur najl'
Sur la mur' pendis via jak'.

Kaj kiam venis la lasta tag'
De nia kuna real',
Al mi sufiĉis ke post la jak'
En la muro restis la najl'.

Pasas tagoj, senĉesa marŝ',
Pluvo kaj vent' kaj nebul'.
Oni eligis — jen domaĝ' —
La najlon el la mur'.

Nebul' kaj vento kaj pluvo kaj
De l' tempo senĉesa kur'.
Al mi sufiĉis ke post la najl'
Restis malgranda spur'.

Kaj kiam la ŝpuron sur l' olda mur'
Maljuna farbisto penikis for,
Al mi sufiĉis ke la spur'
Restis en mia memor'.

Нет, пожалуй, оригинал всё же лучше.

@темы: переводы